Kosten

Contributie seizoen 2022-2023 Prijs
Senioren
Senioren incl. competitie (dames & heren) €165,-
Senioren alleen trainen (dames & heren) €95,-
Senioren recreanten (dames & heren) €95,-
Jeugd
A-C jeugd incl. competitie (12-17 jaar) €120,-
A-C jeugd alleen trainen (12-17 jaar) €95,-
Mini's incl. competitie (tot 12 jaar) €95,-

Contributiejaar

Het contributiejaar omvat 10 maanden en loopt van 1 augustus tot en met 31 mei. De contributie voor leden die tussentijds toetreden wordt naar rato berekend.

Opzeggen

Indien je je lidmaatschap wenst op te zeggen, dan dien je dit voor 1 juni schriftelijk kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Indien je na 1 week nog geen bevestiging hebt ontvangen, dien je zelf opnieuw contact op te nemen met de ledenadministratie. Wanneer je voor 1 juni schriftelijk hebt aangegeven je lidmaatschap te willen beëindigen, dan is dit kosteloos. 

Indien je na 1 juni, tijdens het lopende seizoen, je lidmaatschap beëindigt ben je tot en met het volgende kwartaal de Nevobo afdrachten en verenigingsvergoeding schuldig. 

Blessureregeling

Wanneer je door een blessure, ziekte of zwangerschap langer dan 3 maanden niet kunt volleyballen, dan kun je een verzoek indienen voor een gedeeltelijke teruggave van de contributie. De teruggave heeft alleen betrekking op het verenigingsdeel en niet op de Nevobo-afdrachten.

De regeling gaat in op de dag van melding van de blessure en kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De 'korting' word na afloop van het verenigingsjaar berekend en vergoed.

Je moet als lid zelf melding maken van de blessure

 

Uitval Indicatie van teruggave
Tot 3 maanden Geen teruggave
3 tot 5 maanden 25%
5 tot 7 maanden 50%
Langer dan 7 maanden 60%

Gezinskorting

Voor gezinnen waarvan 3 of meer personen (woonachtig op hetzelfde adres) het gehele seizoen spelend lid zijn, kan er aan het einde van het seizoen gezinskorting gegeven worden. 

De korting bedraagt 30% van de verenigingscontributie van het jongste gezinslid. Op de Nevobo-afdrachten wordt geen korting gegeven. 

Indien je gebruik wilt maken van deze gezinskorting, dan dien je dit schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar te maken.